Berekening van de energie de vlam van een paraffinekaars in 10 min opwekt – 3 metingen Begin temperatuur water Eind temperatuur water Temperatuurverschil Gemiddelde Temperatuurverschil op 10 min 25

Berekening van de energie de vlam van een paraffinekaars in 10 min opwekt – 3 metingen
Begin temperatuur water Eind temperatuur water Temperatuurverschil Gemiddelde Temperatuurverschil op 10 min
25,2 °C 56 °C 30,8 °C = (30,8°C +30,3°C + 31.3°C)/3
= 30,8°C
25,3 °C 55,6 °C 30,3 °C
25,2 °C 56,5°C °C 31,3 °C
Tabel 1: berekening energieproductie paraffinekaars
Hiermee kan de door de paraffinekaarsvlam geproduceerde energie berekend worden:
1 gram water 1°C opwarmen kost 1 cal 1 of 0.001163 watt
100 gram water 1°C opwarmen kost 100 cal 1 of 0.01163 watt
Dus de gegenereerde energie voor een opwarming van 100 g water met 30.8 °C dan ook:
0.01163 Watt * 30.8 = 0.36 Watt, dit is de energie gegenereerd door de paraffinekaars in 10 min.

Met deze berekende waarde kan de berekening van de c (symbool ?) uitgevoerd worden:
J = zoals bovenstaande berekend 0.36 Watt
Tx1 = 33.2°C
Tx2 = 19.0 °C => ?T=12.2°C
?x=10cm=0.1m
S = 3 cm * 3 cm = 0.03m *0.03m = 0.0009 m^2

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

J=?*S*?T/?x => 0.36 W=? *0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m
Of ?= (0.36 W)/(0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m) = 1.68 W/ K*m

Literatuurstudie toont dat de warmt coëfficiënt van water 0.606 W/ K*m is

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out