Berekening van de energie de

Berekening van de energie de vlam van een paraffinekaars in 10 min opwekt – 3 metingenBegin temperatuur water Eind temperatuur water Temperatuurverschil Gemiddelde Temperatuurverschil op 10 min 25,2 °C 56 °C 30,8 °C = (30,8°C +30,3°C + 31.3°C)/3= 30,8°C25,3 °C 55,6 °C 30,3 °C 25,2 °C 56,5°C °C 31,3 °C Tabel 1: berekening energieproductie paraffinekaarsHiermee kan de door de paraffinekaarsvlam geproduceerde energie berekend worden:1 gram water 1°C opwarmen kost 1 cal 1 of 0.001163 watt100 gram water 1°C opwarmen kost 100 cal 1 of 0.01163 wattDus de gegenereerde energie voor een opwarming van 100 g water met 30.8 °C dan ook: 0.01163 Watt * 30.8 = 0.36 Watt, dit is de energie gegenereerd door de paraffinekaars in 10 min.Met deze berekende waarde kan de berekening van de c (symbool ?) uitgevoerd worden: J = zoals bovenstaande berekend 0.36 WattTx1 = 33.2°CTx2 = 19.0 °C => ?T=12.2°C ?x=10cm=0.1mS = 3 cm * 3 cm = 0.03m *0.03m = 0.0009 m^2J=?*S*?T/?x => 0.36 W=? *0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m Of ?= (0.36 W)/(0.0009m^2*(12.2°C)/0.1m) = 1.68 W/ K*mLiteratuurstudie toont dat de warmt coëfficiënt van water 0.606 W/ K*m is

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out