Hallo sterkste verslaving. We eten het niet voor

Hallo allemaal, vandaag ga ik het hebben over de vergeten slachtoffers van de wereld.

Want wanneer het over slachtoffers gaat, wordt er enkel aan de menselijke wezens gedacht, maar staan jullie er ook bij stil dat er dagelijks miljarden dieren lijden?Want stel je voor dat je huid levend wordt afgescheurd, stel je voor dat je vermoord wordt in het belang van anderen. Dit is het dagelijkse leven van al deze weerloze dieren.Vandaag wil ik jullie er van bewust maken hoe vreselijk dierenmishandeling is en waarom het zou moeten stoppen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ik moet zelf wel toegeven dat ik ook wel eens graag een stuk vlees eet en dat ik leren schoenen draag, omdat dit in onze maatschappij als gewoon aanzien wordt. Vlees eten is namelijk ‘s werelds oudste en sterkste verslaving. We eten het niet voor onze gezondheid of om te overleven, maar gewoon uit traditie, gewoonte en smaak . We hebben het dus niet nodig. jaarlijks worden wereldwijd 56 biljoen dieren geslacht voor de voedselindustrie, dit zijn gemiddeld 1500 dieren per seconde en dat allemaal zonder genade. Dus ik wil jullie zeker niet verbieden om vlees te eten, maar jullie wel doen beseffen dat een dier hiervoor geleden heeft. Want humaan slachten bestaat nu eenmaal niet, evenmin als humane slavernij en humaan kindermisbruik.

Dieren worden behandeld als slaven, want wat zijn ze als ze geen slaven zijn? zijn ze dan soms gratis? Dieren zouden geen eigendom mogen zijn, het zijn geen levenloze en domme objecten. Want kijken naar dieren alsof het machines zijn is helemaal verouderd. Ze gebruiken net als wij hun ogen om te zien, oren om te horen, neuzen om te ruiken, monden om te eten, benen om te lopen, veren om te vliegen,…Door vlees te eten vermoorden wij dieren en onze planeet.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out