Hendes blev Margrethe som tronfølger optaget i

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er siden 14. januar 1972 Danmarks regent. Hun er datter af kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Margrethe II var gift med prins Henrik med hvem hun har sønnerne kronprins Frederik og prins Joachim.Margrethe 2., Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid, f. 16.

4.1940, dronning af Danmark fra 1972; datter af Frederik 9. og dronning Ingrid, søster til prinsesse Benedikte og eksdronning Anne Marie.Margrethe blev født på Amalienborg. Hun var ikke tronarving ved fødslen, men blev det 5. juni 1953, da den ny Tronfølgelov gav mulighed for kvindelig arvefølge. Hendes officielle titel var nu tronfølgeren, prinsesse Margrethe; hun har aldrig – trods en senere hyppigt udbredt misforståelse – været kronprinsesse.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

På sin 18-års-fødselsdag blev Margrethe som tronfølger optaget i Statsrådet.Margrethe gik i N. Zahles Skole i København, blev i 1959 student som privatist og gennemførte samme år gruppeføreruddannelsen i Kvindeligt Flyverkorps. Hun studerede 1960-65 ved universiteterne i København, Cambridge, Aarhus, Sorbonne og London; studierne gjaldt især politisk videnskab og arkæologi.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out