Jag en shia-dominerande regering. Iran och Saudiarabiens konflikt

Jag har valt konflikten mellan saudiarabien och iran för att jag själv  är iranier,jag vet mycket om detta ämnet  sen innan och jag tycker att det är ett intressant ämne för att jag har anknytning till ämnet.Konflikten som finns mellan Saudiarabien och Iran innesluter hela Mellanöstern, Nordafrika och den arabiska halvön.Saudiarabien och Usa möts igen som under kalla kriget  eftersom att dom har en gemensam fiende. Iran är ett shiamuslimskt land och har gäckat hela världen men främst västvärlden från och med den islamiska revolutionen med sitt stöd för islamitisk internationell terrorism men under senare år har det varit mycket prat om Irans kärnvapenprogram.

1926 blev Mohammad reza pahlavi kronprins i Iran men det var först vid 1941 som han verkligen blev shahen av Iran. Han genomförde en rad samhällsreformer under namnet den vita revolutionen. Shahen medförde en massa fördelar för landet under sin regerande tid som till exempel sjukvård och utbildningssystemet utvecklades, industrin byggdes upp, jämlikheten förbättrades,ekonomin förbättrades men kvinnors sociala och rättsliga rätt höjdes extremt mycket under hans tid. 1970 växte landets ekonomin enormt med takt till de stigande oljepriserna.Den islamska republiken etablerades 1979 och sen dess har skillnaderna mellan sunni och shia uppmärksammats allt mer. Shia muslimer är den största riktningen i Iran och den har även flest bekännare men den har även genom historien förknippats med iransk tradition och iransk nationalism.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Från och med det år som revolutionen skett har Iran sett Saudiarabien som en amerikansk agent i persiska viken. Men Saudiarabien oroar sig mest för Irans ökande inflytande inom regionen och det gäller särskilt Irak som i dagsläget har en shia-dominerande regering. Iran och Saudiarabiens konflikt har hettats upp rejält i efterdyningarna av den arabiska våren. Det kastade in Mellanöstern i ett kaos och som öppnade för regimbyten och en helt ny spelplan. Både Iran och Saudiarabien har eldat på splittringen mellan sunni och shia. Skillnader mellan sunni och shia som kopplas till olika maktambitioner är alltså inte nytt i muslimska länder.

Samtidigt är det i ett historiskt perspektiv tydligt att skillnaderna mellan islams olika riktningar ofta betonas i tider av omvälvningar – medan de mer sällan uppmärksammas i perioder av harmoni.Ett till problem som saudiarabien har med Iran är att dem oroar sig för Irans strävan att skaffa kärnvapen. Om man ska sammanfatta det hela för när konflikten började kan man inte egentligen hitta ett specifikt årtal eftersom att Iran och Saudiarabien alltid haft en konflikt med varandra på grund av att båda har alltid varit stormakter som har haft mycket olja som leder till bra ekonomi, bra ekonomi leder till: mer bygge, bättre skola, bättre sjukvård, bättre levnadsförhållanden i samhället med mer. Men konfliktens bakgrund härstammar egentligen från att båda länderna vill ha mer makt och såklart spelar ekonomin, lands yta och religionen en stor roll i det hela.För det mesta har konfrotionerna varit indirekta men det har funnits många direkta som tillexempel när iranska demostranterna har stormat saudiarabiens ambassad eller när beväpnade män slog till mot flera mål i Tehran som är irans huvudstad( det är en attack som den iranska regim skyllde på saudiarabien).  Dem indirekta krigen är lika kalla kriget mellan sovjet och Usa, genom ombud. Iran och Saudiarabien beväpnar olika länder/sidor i konflikter som uppstår över hela regionen.Dessa två länder har alltid haft ett krig om sitt inflytande i länderna Syrien, Irak, Jemen men även Libanon.

Ett litet land som finns i mellanöstern är libanon och det har alltid blivit Libanon är ett mycket litet land, men har gång på gång blivit föremål för storpolitik.premiärministern Saad Hariri sade upp sig och anklagade Hizbollah för att splittra arabvärlden och för teorierna till att mörda honom kom dem allt längre in i Iran och Saudiarabiens konflikt. En stor anledning till dessa teorier var att när Hariri lämnade ifrån sig makten var han i Saudiarabien.Vissa i Libanon säger att Hariri lämnat sin makt pga tvång av saudierna men problemet blir att Saudiarabien säger att libanons regering är den som har gjort fel och de har förklarat krig genom att låta Hizbollah få ett väldigt stort inflytande i regionen.

I detta “krig” stödjer Iran hizbollah som sitter i själva regeringen och Saudiarabien stödjer premiärministern Saad hariris parti. Det var många som experter som varnade för att detta kunde eskalera rejält då Libanon skulle bli frontlinjen, men det blev inte så som tur var. Under de senaste årtiondena har det  aldrig varit så nära stupet som det varit nu och det har absolut inte varit så många länder inblandade. Om kriget hade brutit ut hade det kunnat få förödande konsekvenser för hela världen men framförallt för mellanöstern.

Saudiarabien och Israel har uppmärksammat att Iran har både utvecklat och förbättrat sin militär men även sitt politiska inflytande i dom länderna som finns runtomkring. Detta kan få konsekvenser till exempel som att dem kommer vilja slå till innan Iran hart hunnit utveckla sina möjligheter mer än det dom redan gjort i nuläget.Det finns även problem som har uppstått genom att den sunnimuslimska gulfstaten Qatar håller kvar sin kontakt med Iran trots att dem blivit “bojkottade” av sina grannländer. Detta har också hettat upp konflikten eftersom att grannländerna anser det som ett svek från Qatar.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out