meteen moet overtuigen en gerust moet stellen.

meteen geschikt is. Aangezien je de bevolking ook moet overtuigen en gerust moet stellen.
Vooral het maatschappelijk luik vormt vaak het grootste probleem. Veel milieuorganisaties zijn tegen alles wat met radioactiviteit te maken heeft. Zij verzetten zich bij elk voorstel dat er gedaan wordt, en benadrukken de negatieve kanten om zo alle voorstellen tegen te houden. Het zijn deze organisaties die in het nieuws komen wanneer ze actievoeren tegen kernenergie en transport of opslag van radioactieve materialen. Je krijgt als leek een eenzijdig en vooral negatief beeld.
Veel mensen voelen zich onveilig bij het idee dat radioactief afval in hun buurt opgeslagen zou kunnen worden. Ze zien het afval als een serieus risico, en een stijging van het aantal mensen met kanker. Het radioactief afval moet dus zo ver mogelijk van de maatschappij weghouden worden.
Maar hoe men het ook bekijkt, er is één ding heel zeker. Het afval is er en moet op een zo veilige manier opgeborgen worden zodat de mens veilig blijft.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out