Oversikt globale aluminiumindustrien. Hydro er til stede innen

OversiktHydro er et aluminiumsfirma med 35.000 ansatte i 40 land på allekontinenter, og kombinerer lokal kompetanse, verdensrekkevidde og evner i FoU.I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkterog resirkulering.

Hydro lager også bauxitt, forbedrer alumina og generererenergi som det eneste 360 ??° selskapet i den globale aluminiumindustrien.Hydro er til stede innen alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- oghandelsaktiviteter i hele verdikjeden som serverer mer enn 30.000 kunder.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hydroer forpliktet til å styrke kundenes og samfunnets levedyktighet, og skape enbærekraftig fremtid gjennom innovative aluminiumløsninger, basert på Norge ogbasert på mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon. Kårstø er et industrianlegg i nærheten av landsbyen Susort, langs Boknafjorden, i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Stedet har en rekke naturgassforedlingsanlegg som forbrenner naturgass og kondensat fra feltene i Nordsjøen, inkludert gassfeltene Åsgard, Mikkel og Sleipner. Kårstø-prosesskomplekset er Europas største eksportport for naturgassvæsker (NGL) og den tredje største i verden.

Industriområdet er også stedet for Kårstøs kraftstasjon. FMC Technologies er verdensledende for energibransjen som leverer oljetjenesteutstyr til avanserte systemer og produkter som produksjons- og prosessanlegg brukes for undervann, overflate systemer, høytrykks væskekontrollutstyr, måleløsninger og marine lastesystemer for olje.Pelagia AS er en ledende produsent av pelagiske fiskprodukter til konsum, og enviktig leverandør av essensielle ingredienser i all slags fisk og fôr somproteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje. Selskapet driver 26 fabrikker iNorge, Storbritannia, Irland og Danmark.

Tjuefire av fabrikkene er 100% eide,mens tre av dem eier de sammen med medarbeidere. Austevoll Seafood ASA og KvefiAS eier Pelagia i en 50/50 splitt.BioMar erverdensledende innen høyytelsesdieter for mer enn 45 forskjellige fisk- og rekearter i over 80 land. BioMars arv ble grunnlagt i 1962 av en gruppe danskefiskebønder, og er en langsiktig satsing på å utvikle akvakulturindustrien påen ansvarlig og bærekraftig måte.ProsessoperatørensarbeidProsessoperatører overvåker og administrerer hele produksjonsprosessen til et produksjonsanlegg eller annet industrianlegg. De overvåker utstyr for å sikre anleggets kvalitet, effektivitet og sikkerhet. De er også ansvarlige for sikker drift, grunnleggende vedlikehold og feilsøking av anleggets utstyr og instrumenter.

Prosessoperatører er dyktige fagfolk som ofte jobber som en del av et lag og gir ledelse. 

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out