Portekiz’de Brezilyal? oyuncu, Be?ikta? için yurt d???nda

Portekiz’de Benfica adl? tak?mdan 2016-2017 sezonu için 2y?ll???na kiralanan Brezilyal? topçu, att??? nefis gollerle tak?m?n?n olmazsaolmazlar?ndan biri oldu.23 ya??ndaki oyuncu sezonun ba??ndan beri att???gollerle rakiplerine yenilmedi. Talisca, Be?ikta? formas? giydi?i 22 maçtatak?m?n? golsüz b?rakmad? ve tak?m oyuncunun gol buldu?u bu maçlarda 17galibiyet ve 5 beraberlik ald?.1,91 boyunda ki futbolcu, 1 ?ubat 1994 do?umlu solaya??n? kullan?yor teknik ve h?zl? bir oyuncudur. Oyunun her iki yönünü deoynama yetene?ine sahip, ayak içi kalitesi de yüksektir. Uzun ?utlar? ve oyunuyönünü de?i?tirmesi de rakip tak?m için tehlikeli pozisyonlar do?urabiliyor. Be?ikta?,Talisca’n?n oynad??? 15 Süper Lig kar??la?mas?nda 12 galibiyet ve 3beraberlikle 39 puan toplad?.

Brezilyal? topçu, Avrupa kupalar?nda 6 kar??la?madagol bulurken, 4 maç? da Be?ikta? kazand?. Tak?m, futbolcunun golleriyle 2Avrupa mücadelesinden ise beraberlikle ayr?ld?.26 GOLE ULA?TI Genç oyuncu,Be?ikta? formas?yla 1,5 sezonda tam 26 gole ula?t?.ANTALYASPOR MAÇLARINDA BA?ARILI Siyah beyazl? tak?m,Türkiye kariyerindeki en etkili futbolu Antalyaspor’a kar?? oynad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Oyuncu,Antalyaspor maçlar?nda 4 defa gol sevinci ya?ad?. Kar??la?maya iki tak?mdadengeli ba?lad? fakat Antalyaspor’un Be?ikta?’?n  savunmas?ndaki  kademe hatas?yla gelen gol sonras? önegeçmesi siyah beyazl? ekibin oyununu etkilemedi.  Golün ard?ndan Talisca’n?n da etkili oyunuylaoyun ve pozisyon üstünlü?ü tamamen Be?ikta?’a geçti.

Maç?n adam? Talisca’y? busezon ilk kez bu kadar istekli gördük. Att??? goller ve oynad??? futbolla maçadamga vuran isim oldu.SEZONUN D??ER YARISINA Y?NE GÜZEL BA?LADI Talisca, ikinci yar?ya etkili ba?layan oyuncu oldu. Geçensezonun ilk yar?s?nda sakatl?k geçiren ve devreyi 6 golle tamamlayan orta sahaoyuncusu, 2016-2017’nin ikinci devresinde 11 kez fileleri havaland?rd?.2017-2018’in ilk yar?s?nda 7 gol bulan Anderson Talisca, ikinci yar?ya da 2gollü ba?lang?ç yapt?. Talisca, sezonun ikinci yar?s?ndaki ilk maçtaOsmanl?spor’u  deplasmanda 2-0 yendi?imaçta da bir gol atm??t?.Oyuncu, deplasman maçlar?nda daha fazla  gol att?. Brezilyal? oyuncu, Be?ikta? için  yurt d???nda 14 gol att?.

“Talisca’n?n Antalyaspor kar??s?nda etkili oyununude?erlendiren Be?ikta? Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Talisca’n?n kendilerinimutlu etti?ini söyledi. Talisca’n?n önem verdikleri bir futbolcu oldu?unu belirterek,”Bize çok faydal? bir oyuncu ki geçen sezon ?ampiyonlukta büyük rolü olanoyunculardan biriydi. Performans?yla bizleri büyülemi?ti. Sezonun ilk yar?s?ndaini?ler ç?k??lar ya?ad? ama Antalyaspor maç?yla özlenen Talisca’n?n geridöndü?ünü görüyoruz. ?n?allah sezon sonuna kadar bu ?ekilde devam eder, ?eklindeaç?klama yapt?.

  

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out