Stageverslag Over deze job 18 Diensthoofd Cultuur

Stageverslag
Stageplaats: HETGEVOLG Theaterwerkplaats

POYA S.M SADEQI
Student-N: 0714076
Stageverslag binnen de opleiding
Master in de culturele studies
Stagecoördinator: Ana Paklons
Academiejaar 2017.-2018.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Voorwoord

In het begin wil ik graag iedereen bedanken die deze stage en zelf deze masterstudies in ku Leuven mogelijk gemaakt hebben. Ik heb mij geamuseerd maar heb vooral zeer heel veel bijgeleerd. De stage had nooit mogelijk geweest op de manier dat het nu verlopen is zonder de HETGEVOLG en Letterenfaculteit in het algemeen. Daarbij wil ik zeker mijn stagebegeleider, Stefan Perceval, mijn stagementor Ingrid en teven mijn Collega’s in HETGEVOLGe, Marc, kris direx, kurt. Ook mijn stage coördinator Ana Paklons voor het in orde brengen van de stagepapieren en de hulp bij het zoeken van. Zeker en vast ook een bedankje naar mijn andere collega’s op de stage die met mij samen gewerkt hadden en mij alles geleerd hebben om mijn stage succesvol te volbrengen. Voor mijn en aantal maanden dat ik doorbracht heb op HETGEVOLG, zou ik graag alle professoren bedanken en ook al mijn klasgenoten die mij geholpen en gesteund hebben in het volbrengen van mijn studies hier aan de universiteit en in de Vlaanderen België. ?
Contents
Voorwoord 2
1. Samenvatting 4
2. Een beschrijving van de stage-instelling 5
3. Een thematische beschrijving van de stage-activiteiten met een toelichting bij de verschillende soorten opdrachten 13
Welke zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst? 16
Stagiair productie 18
Over deze job 18
Diensthoofd Cultuur 18
Functieomschrijving 18
Profiel 19
Theatertechnicus 21
Over deze job 21
Bijkomende info 21
Over deze job 21
Toneelmeester 24
Functie 24
Taken 25
Profiel 25
Stagiair productie/communicatie 25
Over deze job 26
4. Een kritische evaluatie van de organisatie 27
5. Een kritische reflectie op het eigen professioneel handelen 28
Wat heb ik bijgeleerd/Slotwoord 28
Tips naar de opleiding toe 29
6. Bijlagen 29
Bronnen 30

?
1. Samenvatting

?
From Marit talking baut Don Quichot after 18 minutes
HETGEVOLG is doing always something rather new that HETGEVOLG is specialized in
HETGEVOLG puts people on the stage, whom they are not necessarily studied theatre school.
HETGEVOLG wants to make an open theater, the responsible wants to bring people back to the theatre, they make it recognizable.
It is not for the public, only HETGEVOLG works with their own people with HARTENPROJECTEN actors, who are people without a theatre education background but with people are living in a street or living in poverty or with a disability or with the kind of psychological problems and HETGEVOLG invites them there and makes theatre with them based on their own stories and that’s something that HETGEVOLG is known for.
this is something very new. People think O “we are going to watch this very bad talent show” because all those people are so very sad and HETGEVOLG needs to give them an applause and they are happy too. That is something that HETGEVOLG doesn’t want. What HETGEVOLG really wants to take those people seriously and to give them a stage in which they can tell their story, but without being like la la-la pointing the finger or without saying O look at them how sad they are or how hard our life is no HETGEVOLG just wants to tell a story. HETGEVOLG is no different than any of the big theater houses, HETGEVOLG just wants to make very good Theatre.

2. Een beschrijving van de stage-instelling
Mijn stage is bij HETGEVOLG Theaterwerkplaats te Turnhout.

HETGEVOLG-theaterwerkplaats implementeren vanuit zijn biotoop in Turnhout een functie als incubator voor het werken met mensen in Vlaanderen die buiten het maatschappelijke circuit vallen. Vanuit de filosofie “dat in iedere mens een kunstenaar schuilt en in iedere kunstenaar een mens”, ontwikkelt HETGEVOLG-producties in combinatie met participatieprojecten en vice versa.

HETGEVOLG-theaterwerkplaats is een sociaal en culturelere werkplaats in Vlaanderen die is niet alleen de enige werkplaats dat ze werken met kansengroepen maar HETGEVOLG is het Pionier werkplaats dat ze werken met klantengroepen. HETGEVOLG is een theaterhuis, ze maken producties en werken met mensen met een kwetsbaarheid. Ze maken een verhaal, het is niet zomaar een verhaal, het gaat over mensen laten geloven in hun eigen. Het is de plaats waar mensen zich kunnen ontwikkelen.
De mensen krijgen een waardig bestaan. Ze zijn een sociale theaterwerkplaats, vertrekken vanuit verhalen van de mensen waar dat de mens zelf aan bod komt. HETGEVOLG heeft een groot hart voor mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen: anderstalige nieuwkomers, jonge vluchtelingen, mensen in armoede …enzovoort.
Met hen zetten ze graag projecten op en geven op die manier ‘de ander’ een gezicht met een verhaal. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor ‘de ander’ plots dichtbij is. De kracht van het theater zorgt ervoor dat zij opnieuw de kracht in zichzelf ontdekken en opnieuw de moed vinden om bij het dagelijkse leven aan te knopen.

Bij HETGEVOLG maken ze twee soorten Pro aanbieding, in inside maken ze zijn producties dat is met professionele acteurs, Stefaan Degand, Mieke De Groote, Mira Bryssinck, Jan Marcoen, Annemie, Annelore Stubbe, Morbee, Jan Strobbe, Mieke Laureys, Martine De Kok, Filip Roose Kris Dewitte, Peer enzovoort. Daarna hebben ze hartenprojecten en de hartenprojecten dat zijn reeks werkshops dat ze geven die uitmonden in één of twee toonmoment en die hartenprojecten ( workshops) zetten op met sociaal kwetsbare groepen kunnen mensen zijn de gevangenis komen mensen die sociaal psychische of een Fysische beperktheid hebben mensen met in armoede leven vluchtelingen mensen gewoon mensen die beetje aan de rand van maatschappij leven nu wat ze voor de laatste tijd meer en meer doen is dat eigenlijk de grens tussen die twee vervaagd. Dus hebben ze heel wat mensen die eigenlijk neem die zich eigenlijk mee overzetten in en die mee overvloeien in zijn producten zit eigenlijk ook heel concreet gaan meespelen in zijn producties dus dat zijn geen professionele acteurs de grens tussen professionele en niet professionele acteurs, is daar stelijken. Langzaam en vervagen De namen van de hartenprojecten spelers sommigen met beperking mogen niet om te schrijven door de bescherming van de privacy. Maar ik kan zegen dar kinderen, jongeren van Okan klassen, volwassenen vrijwilligers stageer, vluchtelingen, in totaal dat zijn honderden mensen per jaar zijn dat ze werken in hartenprojecten in HETGEVOLG.

HETGEVOLG doet altijd iets nieuw, waarin zelf is gespecialiseerd. HETGEVOLG zet mensen ter plaatse die niet noodzakelijk theatrale school hebben gestudeerd. HETGEVOLG wil een open theater maken, de verantwoordelijke van HETGEVOLG wil mensen terugbrengen naar het theater, zij maken het herkenbaar. Het is niet voor het publiek. Alleen HETGEVOLG werkt met hun eigen mensen met acteurs van HEART-PROJECTEN, mensen zonder theatertraining, maar met mensen die in een straat leven, in armoede leven of met een handicap of met het soort psychologische problemen. HETGEVOLG die ze nemen en creëren theater met hen gebaseerd op hun eigen verhalen en dat is HETGEVOLG van wat bekend is.

Dit is iets heel nieuw. Mensen denken dat “we deze zeer slechte talentenjacht zullen zien” omdat al die mensen zo verdrietig zijn en ze een applaus moeten geven en dat ze ook gelukkig zijn. Dat is iets dat HETGEVOLG niet wilt. Wat HETGEVOLG echt wil om die mensen serieus te nemen en hen een platform te geven waar ze hun verhaal kunnen vertellen, maar zonder la-la-point te zijn of zonder O’ te zeggen om te zien hoe verdrietig ze zijn of hoe hard ons leven is. HETGEVOLG is om ze te vertellen een verhaal. HETGEVOLG is niet anders dan een van de grote theaterhuizen, daarnaast HETGEVOLG wil gewoon een heel goed theater maken.
Locatie van Theaterwerkplaats HETGEVOLG
HETGEVOLG Theaterwerkplaats beschikt over een bijzonder en functioneel theater gebouw, met o.a. een prachtige zaal met 170 stoelen, repetitiezaal in de eerste verdieping, perfect voor theater voor de middelgrote zaal, deze zalen is te huren voor maar ook lezingen, conferenties concerten, en andere activiteiten kunnen daarin plaatsvinden
HETGEVOLG is een theaterwerkplaats met kansengroepen in de Kempen.Vanuit het rotsvaste geloof dat in iedere mens een kunstenaar huist en in iedere kunstenaar een mens, gooit HETGEVOLG zijn zaal wijd open voor iedereen die de kracht wil ervaren van het theater.
En daarom ook investeert HETGEVOLG in kunstenaars, in hun persoon en hun werk.
Via een nieuwe instroom van makers en spelers zet HETGEVOLG nieuwe lijnen uit in het theaterlandschap.
De motor: creativiteit en verbeelding.
De brandstof: het maatschappelijk engagement om het kunstenaarschap te delen en het te verrijken met andere kunstenaars en om samen met een publiek de kracht van de kunsten te ontdekken.
De weg: iedereen heeft een verhaal.

HETGEVOLG zet in op:
– ontwikkeling
– eigen producties
– participatieprojecten

HETGEVOLG heeft in de Kempen een unieke positie en vervult een voortrekkersrol door de kracht van iedere mens, elke bewoner, buur, passant … als uitgangspunt te nemen.
Wij werken met een vaste kern van 4,5 VTE aangevuld met een hoop freelancers en vrij wolliger.

Stefan Perceval is geboren op17 oktober 1973 in SCHOTEN dat is bij Antwerpen en hij heeft altijd alleen geleefd met zijn moeder, eerst heft hij 6 jaar Hotelschool beroeps gedaan, eigenlijk hij is kok van opleiding, daarna heeft hij theaterschool gegaan bij de Herman teirlinck Hogeschool in Antwerpen en hij gestudeerde af van de opleiding masterdrama.
Na dat hij begonnen met spelen bij Victoria in Gent, toneelhuis Antwerpen 10 jaar het paleis te Antwerpen 10 jaar. Kunnen we zegen, master in het drama dat is wel acteren maar toen hij pas afgestudeerd acteur (op basis van theater uitnodigen) “zie iemand Zou jij niet schrijven?” Je hebt zo’n mooi verhaal, hij heft zijn eigen verhaal beschrijven en messen zie “o prachtig schrijver”, en toen zei iemand zou hij niet regisseren? “Volgen me kan je dat”, na dat Stefan begonnen regisseren. Daarin bij HETGEVOLG dezelfde verhaal gebeurt en vroeg hem zou jij niet directeur kunnen zijn? Ze zie ik heb hotelschool beroeps gedan hoe kan ik een directeur zou zijn? Tot slot Stefan begonnen zijn nieuwe band als algemeen directeur in het gevold en nu hij heft heel veel succes.
Sindsdien is Stefan Perceval de artistieke leider van het theatergezelschap bij HETGEVOLG te Turnhout in Vlaanderen. Stefan is de pionier regisseur tegenwoordig in de buurt. Stefan Perceval is een Vlaams acteur, regisseur, schrijver en algemeen directeur van HETGEVOLG. Stefan heeft 3 jaar in HETGEVOLG eerst als regisseur een aantal regies gedaan en tussen die tijd vroegen ze hem, “Stefan zou je niet graag directeur hier worden?” Waar toen ze (HETGEVOLG) hadden heel veel schulden en had ze hem laten adviseren en iedereen zei dat ze moest niet doen. Want ze hebben heel veel schulden en HETGEVOLG is volgens ons ook artistiek niet interessant “niet doen”, “niet doen”, en hij heeft het toch gedaan.
Nadien dat hij is de algemeen directeur van HETGEVOLG-theaterwerkplaats heeft hij een paar speciaal mooi dingen gedaan daar om meer veranderen mee gebracht en toen heeft hij de deur opengedaan, want vroeg jaar was het gebouw en de gelijkvloers iets anders in HETGEVOLG waar nu mensen zitten was helemaal gesloten van rommel plaatje stonden oude decorstukken mensen kijken binnen hij vroeg aan mensen toen hij hier voorbijkwamen vroeg hij weet jullie wat dat hier is? Toen zei iemand “Ik denk tapijtwinkel”! Nee het is een theater, dat weten wij niet terwijl die theater zoals nu hier staat die staat toen al 12 jaar.
Sindsdien heeft hij de deur opengezet ging hij samenwerken met organisaties zoals armoede organisaties, jeugdorganisaties, de vrouwenorganisatie heeft hij ze uitgenodigd om van hiernaar hier te komen, vanuit hun verhaal, vanuit wie zij zijn? Theater te maken en dat heeft heel veel succes. Daarna komen mensen graag naar HETGEVOLG, en ze zijn de mensen daar dat zij dat bij HETGEVOLG hun verhaal vertellen voor het publiek en dat verhaal is heel sterk in het publiek hij en dat delen met dat verhaal en dat is nu zo’n beetje de tweede mark van HETGEVOLG dat mensen naar daar komen om hun verhaal te vertellen en dat hij nu daar ook stappen zet ter artistiek met die mensen verder stappen zet naar de zijn verhaal hun verhaal verteld hebben een ook beginnen samen verhaal te maken zoals voorstellingen zoals Don Quichot of zo als Rood of zoals lost boys of Zoals VUIL VEL. Dat nu de mensen die eerste instantie binnenkwamen om hun verhaal te vertellen in tweede instantie meewerken aan zijn producten, dat zie ook echt acteurs worden binnen hun producties dus dat is niet alleen sociaal-artistiek is maar dat ook artistiek waar te krijgt.
Op dit ogenblijk werken in HETGEVOLG 4 mensen vast in dienst, zijn: Stefan Perceval, Ingrid Veulemans zakelijke sparringpartner or zakelijke verantwoordelijk. Marit Stocker het go tussen de groep en artistieke ze nomen as Stromingsmedewerker en educatie. Kris Auwers (Productieleiding) is de technisch verantwoordelijke en er zijn nog De vrijwilligers, stageren, en de mensen ze werken met artikel 60 vinden we altijd daar, ze hebben een hele tijd artikel 60 mensen dat zijn er doorgaans drie vier van artikel 60, we weten dar artikel 60 is een speciaal statuut van het OCMW dan er zijn mensen van het opleiding via VDAB dat zijn ook meestal twee drie mensen die stages loopt Dus als we de hele organisatie op jaarbasis beschrijven, werken daar professionele acteurs en er zijn 18 professionele acteurs in totaal op jaarbasis, dus artikel 60 zijn 6-7 mensen op jaarbasis, opleiding via VDAB zijn ook zo vijf -zes en zeven mensen op jaarbasis, als we alles optellen op jaarbasis zijn er bijna 35 tot 38 mensen die daar werken dat is wat HETGEVOLG draait op een jaar aan mensen aan producties spelen zij hebben ongeveer op jaarbasis 230 voorstellingen. De gemiddelde voorstelling zit tussen de 30 en de 40 keer in een voorstelling. Deze jaar Lost Boys voorstelling, bijvoorbeeld was daar in HETGEVOLG die heeft 45 keer gespeeld
Don Quichot 31 keer gespeeld, volgende seizoen spellen ze met VUIL VEL 38 voorstellingen met rood 32 voorstelling.
In HETGEVOLG vorig jaar in 2017-2018 er zijn 5 voorstellingen gemaakt hebben bijvoorbeeld
1- Vuil vel
2- Lost Boys
3- Don que shot
4- Rood
5- Verzet, Eksterheide ademt
Plus wat ook bij de voorstellingen wordt bijgeteld zijn hun sociaal artistiek presentaties.
Niet de workshops, workshop zijn nog is apart en workshops zit zij ongeveer een honderd en tachtig 180 workshops per jaar boven op alle producties. Dus HETGEVOLG niet alleen weken te Turnhout maar in de hele Vlaanderen en mensen weet ook nog niet alleen hier in het vervolg ze werken aan de ring heel Vlaanderen.
HETGEVOLG samenwerken met andere organisaties in de Vlaanderen.
Dat Varieert van Antwerpen hebben ze samenwerking met open school heel intensief,
In Antwerpen samenwerking met Plantijn Hogeschool ook heel intensief, Leopoldsburg hebben ze samenwerking met opening Doors is vereniging voor mensen met een beperking, in Tienen werken samen met Piso Tienen en daar hebben ze nog projecten met Kasterlee met school te Turnhout, er zijn ook in de buurt het OKAN, Hivset aan nom maar op, dus dat allemaal samen geeft die 180 workshop.
Staat teug iets los die workshops samen ze lost van leidinggeven die ze geven bij voorstelling, dus als publiek meer informatie wil bij voorstellingen kunnen zijn ze inhuren om leiding te geven daar geven ze meer dan 60 leidingen per jaar.

Wat Stefan Perceval doet?
Wat Stefan Percivel zelf doen daarin HETGEVOLG is achter de muur kijken zei dat hij kijk achter de muur, mensen komen daar binnen met hun verhaal En dan kijkt hij achter de muur wat meer dan zegen, O dat is iemand die is op de vlucht of la-la-la, die komt daar profiteren en wat heel veel mensen denken en heel veel politieke partijen die zijn ja maar mensen komen hier maar profiteren want Belgen is goed voor mensen en ze komen, Jij verdient geld en ze doen niks en se zit hier maar en dat is niet alleen met vluchteling te maken heeft ook te maken met mensen met de armoede of mensen met beperking. Mensen die profeteren van het leven die profiteren van onze maatschappij En dan probeer hij met HETGEVOLG achter de muur te kijken dan zegt hij het verhaal achter die persoon, Waarom is iemand zo zijn? Dat is ook een vraag die je ook stelt als jij acteur bent. Je krijgt een rol in een voorstelling van Shakespeare van Tsjechov of wat dan ook in die rol die zegt dit en dat en waarom zegt hij dat? Waarom moet hij spelen? Dat het koud is, Waarom is heel veel waren en als mensen daarbinnen komen stel hij ook heel veel Waarom vraag, Waarom doe je dit? Wat denk je over dit? Wat? En Zo maken ze samen een voorstelling eigenlijk om mensen te laten voelen dat verhaal wordt misschien voor politie, overheid of voor Justitie of voor de zorg. Van probleem verhaal is dat het geen probleem verhaal is.
Dus dat verhaal dat misschien voor een overheid geen waarde heeft, laten ze daarin Jawel dat heeft wel waard, misschien aan mensen het gevoel geven is zoals een zanger zoals een schilder jouw verhaal heeft waard als je dat plaat voelen en kunnen mensen stappen zet niet alleen stappen in theater maar ook stappen geen eigen leven mensen gaan vanuit HETGEVOLG terug naar arbeidsmarkt, mensen terug gaan studeren of hebben terugzien om te gaan werken,
Heel veel mensen komen daar met depressie burn-out enz. door te laten vollen Hee mijn verhaal is eigenlijke een sterk verhaal is niet alleen maar een verhaal van burn-out en bang zijn in het niet weten maar laten voeren Je hebt een sterk verhaal daardoor krijg je mensen terug vleugels en kunnen ze terug stappen zetten dat is wat ze doen in HETGEVOLG en nu proberen ze met die verhalen op die verbinding te maken maar het artistieke dat je Volt HO Ja we hebben eerst die verhalen gehad en dan het artistieke en samen wordt het wat willen noemen productie wat belangrijk is voor je exposure naar buiten tonen naar publiek toe en wat ook belangrijk is voor het overheid dat zie O HETGEVOLG is niet alleen daarom maar over hele Vlaanderen, daarom is het belangrijk dat projecten doen over hele Vlaanderen, daarom zijn niet meer dan 200 voorstellingen heel belangrijk dat ze overal HETGEVOLG is overal die alleen in Turnhout dat vergeten zijn alleen in Turnhout .
Wat HETGEVOLG doet, dat doet niemand anders veel proberen dat te doen maar kunnen dat niet zijn hebben de koraal.
De overheid steunt HETGEVOLG 170000 Euro subsidie voordat Stefan als algemeen directeur binnenkwam en de Regering steunt HETGEVOLG nu ook maar na dat Stefan als algemeen directeur is en doen heel veel mooie activiteiten en maken mooi producten en werken in de hele Vlaanderen, tegenwoordig kregen HETGEVOLG 369000 euro per jaar subsidie en HETGEVOLG is de grootste stijgers.

Coachen van stefan werken
Er zijn altijd een kleine basis en van die basis om te vertrekken, maar ja die basis is meestal dar gooien je meestal weg, dar denk je, kan beter Anders is die interessanter net als voetbalcoach, je moet goedkijken naar wat je spelers doen, is veel interessanter dan je zegt, nee, mijn tekst is zo, ik wilde dat zo is, doe maar zo, niet meer of minder van de tekst. Dat werkt niet. Ook voor de managers kijken wat kannen je mensen? Van daaruit vertereken. Is veel interessantere dan je zegt het is mijn kunst! Do maar beter goed kijken, goeden luisteren wat doen je spelers daarmee en van daar coachen. Niet zegen zo moet blijven staan. Dat zin vuil. En alles is van de spelers en de regisseur most verbeteren dat moest van hem zijn en daarmee van coachen,
Stefan Perceval, 1 jaar aan boord als algemeen directeur van HETGEVOLG

Stefan voor de eerst keer as algemeen directeur benekwam. Hij heeft een stofzuiger, emmer, dweil en borstel, Spic and Span, schuurpapier en stevige stapschoenen meegebracht om nieuwe paden te betreden. Maar ook daadkracht, een 360°-kijk en open armen!

Na de aanslag in Parijs schreef Stefan deze tekst die we graag met onze ?vrienden delen. HETGEVOLG, een theater – moet – terug,
“Vandaag zat ik over de middag even koffie te drinken in ons koffiecafé, de wereld wegspoelen terwijl die net een minuut collectief stil was geweest. Moest de wereld meer doen. Meer dan een minuut. Naast me zit Mona en haar dochter. Mona is met haar kinderen gevlucht uit Egypte. Haar jongste zoon is ziek, ze heeft de papieren bij. Ze begrijpt ze niet. Ze duwt de woorden uit haar mond. Ze begrijpt ook haar eigen woorden niet meer. Ze geeft me de papieren en ik lees dat haar zoontje een infectie heeft aan zijn urinewegen. Dat hij veel pijn heeft en dat hij nu wordt doorverwezen naar een arts in het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Mona concentreert zich terwijl ik het haar stap na stap uitleg. Ze blijft in haar verhaal hangen, een verhaal over Egypte en hoe ze haar trots is verloren door te vluchten. Ze probeert een nieuw leven te bouwen maar ze krijgt de woorden niet meer in haar hoofd om het hier te vertellen. Ik ken haar vanuit het KRUISPUNT – project dat ik met een groep anderstalige nieuwkomers maakte bij HETGEVOLG. Terwijl we praten komt A. binnen. Hij komt uit Pakistan. Hij moet en zal me spreken en doet het met de Oosterse sierlijkheid. Hij wil terug theater maken. Hij wordt gek tussen z’n vier muren. “Theater moet terug!”, zegt hij en loopt weg. Dit snijdt tot diep in mijn ziel. Theater – moet – terug. Drie woorden.

Als het straks 01 februari ’15 is zal ik een jaar aan het roer van HETGEVOLG staan. Een theater dat het voorbije jaar dertig jaar bestond. We hebben het gevierd door onbetaalde facturen te betalen, zelf facturen te schrijven, 130.000 euro schulden in te lopen, contacten te maken, te spelen (248 voorstellingen dit seizoen), te dromen, te praten, stil te staan, niet achterom te kijken, nieuwsgierig te zijn, te feesten…en zoals A. zei is HETGEVOLG is een theater – moet- terug.
Theater – moet – terug een bakkes hebben om aan te spreken. Theater – moet – terug met de buren klappen. Theater – moet – terug uw ziel laten spreken. Theater – moet – terugverlangen. Theater – moet – terug ne rol spelen in iemands leven ook al is die iemand in uw ogen misschien niet zo belangrijk. Theater – moet – terugvragen geven. Theater – moet – terug grenzen verleggen en dat zijn niet alleen de grenzen van theater. Theater – moet – terug zijn identiteit aftoetsen. Theater – moet – terug anders zijn. Theater – moet – terug zijn.

A loopt terug in de gietende regen. Theater – moet – terug. Hij heeft gelijk”

Ingrid
Sinds dat ik daar kwam bij HETGEVOLG, Ingrid heeft met mijn voor een auditie te repeteren een hele dikke jaar geleden geholpen. Ze werkte daar ongeveer een dik jaar en ze heeft ervoor te werken opleiding gehad als toegepast grafisch vormgever. Ze heeft eigenlijk zijn hele leven lang gewerkt in de grafische bureaus erop reclamebureaus en ze heeft ongeveer 25 jaar een eigen broodje gehad. Ze heeft er eerst gewerkt als ze echt ontwerper designer en daarna heeft ze eigenlijk meer mee gaan toeleggen op leidinggeven op klantencontact marcheren taken begroting opmaken, ze zit er aan maar ze heeft eigenlijk naar een jaar of 3 geleden daar mee gestopt en dan dat ze het een beetje gehad met reclamesector en dan had ze nog goed weer gehad met het zelfstandig zijn er één of twee verkoop ongehoord reclamebureau en toen was er helemaal klaar mee met reclamesector en dan heeft ze gaat werk zoeken in een sector Diemen nauw aan het hart en dat is eigenlijk alles waarmee theater te maken heeft omdat ze zelf zijn vrije tijd nogal veel bezig is met theater met theater maken met ze spelen met haar alles in de brede zin van theater met die had een stukje lezen enzovoort dus ze dacht ja ze kan misschien met mensen zijn vaardigheden van die, die had ze geleerd in de voorbije jaren kan ze misschien ook waardevol zijn in de in de theaterwereld en pannenkoeken beetje ja toen in ze vrije tijd had haar zelf bezig met lezen met schrijven met acteren maar kan ze ook beroepshalve eigenlijk toch maar een andere talenten aanspreken namelijk organisatie leidinggeven visieontwikkeling enzovoort informatie

Ze is bij HETGEVOLG zakelijk leider en sterkte partner maar dat dadelijk in zijn diverse zaken in de eerste plaats hou ze haar bezig met de zakelijke kant van de van het theatergezelschap opzeggen contracten maken personeelszaken de financiën en begroting maken subsidiedossier in orde zetten stukje communicatie, Visa verzekering en daar houdt me bezig en anderzijds houdt nog veel bezig met de algemene organisatie van het bedrijf Van Tegenwoordig daar gaat alles goed Hoe kunnen ze wordt? wel wie doet daar wat? loopt alles goed? Hoe kunnen ze de doorloop van projecten verbeteren? Enzovoort.
Ze probeert nou op de volgende manden meer bezig te houden met wat is de impact van zijn werking bij hen doelgroep want dat is belangrijk bij zeggen dat ze een sociale artistiek gezelschap zijn en dan door de route werken met ons sociaal kwetsbare groepen daar bij die mensen opnieuw vertrouwen geven dat ze die mensen opnieuw sociale skills aanleren sociale vaardigheden meer communicatieve skills dat ze die mensen uit het isolement te halen en maar moet meer een evenement ook gevraagd dat ze kunnen aantonen in cijfers en dat is ook zo een prijs waar ze zijn veel mee bezig houdt cijfers natuurlijk van resultaat in cijfers kunnen aantonen is belangrijk voor subsidies te krijgen en dan is er nog een derde aspect uit mij mee bezig houdt en als een beetje door algemene visie het algemene beleid waar ze de volgende jaren naartoe met zijn werken met ze Infrastructuur en toen zei met zijn artistieke werking en dat doe ze uiteraard samen met Stefan is artistiek leider en ze toetsen Het rare dingen met elkaar af hoe laat is het in het kort gezegd

Kris Auwers
productieleiding

Marit Stocker
stromingsmedewerker educatie en participatie

Ludo Van Laer en Joan Apoh, logistieke medewerkers

Sfeer:
HETGEVOLG hanteert tijdens de stages een aanpak van veel vertrouwen geven en het aanmoedigen van initiatief nemen.
Het takenpakket tijdens de stage kan zeer toegepast zijn maar er is ruimte om opdrachten ook zelf in te vullen.
?
3. Een thematische beschrijving van de stage-activiteiten met een toelichting bij de verschillende soorten opdrachten

Over me zelf
Ik was daar met andere studenten die grafisch ontwerp als andere richtingen aan te studeren waren.

————

Ik had een leuke stage bij HETGEVOLG dat is een productiehuis waar er drama voorstellingen worden gemaakt met verschillende groepen uit de samenleving.

Er was een gezonde afwisseling tussen werken met de computer en andere activiteiten binnen HETGEVOLG.
We gingen samen kijken naar de workshops,
er is een atelier om te tekenen en te schilderen.
Een keer in de week hadden we samen een etentje.

Ze verhuren ook hun lokalen voor vergadering en er is ook een mogelijk om te slapen.

————

Voorstellingen

Rood
De moeder en de drie soldaten
Letter
Vuil vel +12
Verdrongen

——

De milieu spreekt mij aan omdat ik ook eigen inbreng heb en naast de opdrachten heb ik de mogelijkheid om ook mee te gaan in het verhaal, het gebeuren.

Eigen inbreng waar daar zeer geapprecieerd
en eigen werk wordt aangemoedigd.

Het is de plaats waar mensen zich kunnen ontwikkelen, herontdekken
en zichzelf kunnen tegenkomen.

Ze staan open voor iedereen, ze zetten mensen uit kwetsbare milieus graag in projecten zoals: hartenprojecten

De mensen kunnen terecht met hun verhaal (onafhankelijk van hun achtergrond)
en ze helpen ze verder want bij hun staat de mens centraal.

1. Er zijn verschillende relevante gebeurtenissen, situaties voorgevallen in de stageplaats met gunstig een belangrijk effect hadden op de stage van de al studenten en stagiairs met uitzonderlijke omstandigheid. HETGEVOLG werkt meestal met sociaal kwetsbare mensen. Er zat één persoon tussen met meer dan een sociale kwetsbaarheid. Iemand die eigenlijk zeer labiel is en dan toch een aantal keer agressief is geweest met een lichte fysieke bedreiging. (Aan de haren trekken en met een tas koffie gooien.) Dit wordt niet per sé gezien als ongunstig voor de stage. Ik heb geleerd om bij sociaal kwetsbare mensen in het algemeen me grenzen duidelijk aan te geven. Ik heb duidelijk al geleerd om assertiever te zijn op dit vlak.

In het tweede deel van de stage ging ik nog op zoek naar ideeën voor een klein project binnen HETGEVOLG, waarbij ik mensen kan betrekken.
Voorbeelden: samen met werkers, vrijwilligers en stagiairs het decoratelier opruimen, samen met vrijwilligers koken, deuren van HETGEVOLG verven, enzovoort.

– De grote diversiteit aan mensen in sociale kwetsbaarheid is een specifiek kenmerk voor HETGEVOLG. HETGEVOLG handelt vanuit het verhaal en de leefwereld van mensen. Dit komt ook voor in ons theater. Ik staan open voor het verhaal van anderen. Als Stefan kan, kijkt ik mee naar de voorstellingen of helpt ik bij de repetities. Bijvoorbeeld: ‘Stel je voor’, een voorstelling van mensen uit de GGZ; repetities van de ‘Dun Vellekes’, theatergroep die bestaat uit mensen uit (kans)armoede

Door middel van de opleidingsplannen krijgt ik de kans aan mensen om zichzelf volledig te ontplooien, de nodige competenties te verwerven en om richting te geven aan hun (professionele) leven

Ik ben respectvol en vertrouwend geweest tegenover de mensen die in HETGEVOLG komen. Mensen herkennen authenticiteit aan hem, anders zou ze geen contact met hen kunnen maken.
Om de opleidingsplannen in te kunnen vullen, ik met de mensen van art.60 in HETGEVOLG praten om achter hun verhaal te komen. Ik moest hierbij rekening houden met de eventuele culturele verschillen.

Ik heb geleerd om relaties op te bouwen met de mensen in HETGEVOLG: Ik maakt kenbaar wie hij is en stelt zich aan iedereen voor. Ik gaan gesprekken aan met anderen en probeert hen te leren kennen.

Ik heb geleerd om helder te communiceren, zowel in persoon als via e-mail en berichten. Ik heb geleerd om mijn taalgebruik aan te passen aan de personen/doelgroep waarmee hij communiceert en leert zijn uitleg op verschillende manieren te geven.
Zichzelf blijven en zichzelf openstellen voor anderen.
Ik heb begeleid mensen door duidelijk de competenties in kaart te brengen die de personen met speciale statuten moeten verwerven tijdens hun tewerkstelling bij HETGEVOLG. Zo wordt voor hen duidelijk welke richting(en) ze willen uitgaan en kan de student helpen bij het zoeken naar extra mogelijkheden, bijvoorbeeld: extra opleidingen die er gevolgd kunnen worden.
Ik stimuleerde de personen met speciale statuten om hun grenzen te verleggen. Dit doet Ik door toonmomenten te organiseren waarbij de begeleide persoon leert om zijn gedicht, muziekstuk, theaterstuk, verhaal, … voor te brengen aan een publiek.

Ik paste me eigen methodiek toe bij het vormgeven van een standaard opleidingsplan voor mensen met speciale statuten van HETGEVOLG. Ik kiest zelf welke competenties zich overneemt van het standaard opleidingsplan van de KUL en zoek zelf naar beroep specifieke competenties voor bijvoorbeeld: acteur, auteur, podiumtechnieker, regisseur.

Ik helpt bij het ontvangen van mensen die een artistiek project willen opzetten of die stage gaan lopen bij HETGEVOLG.
Leert de verschillende organisaties kennen bij HETGEVOLG in de buurt of waar HETGEVOLG mee samenwerkt: T’ANtWOORD , Centrum voor Basiseducatie Turnhout, enzovoort.

Samen met zakelijk leider stelde ik een advies op en doet ze een aantal aanbevelingen i.v.m. de evaluatiegesprekken van de mensen met speciale statuten.
Ik leerde kritisch te reflecteren met behulp van een logboek.

Ik net als andere stagiaire gave en ontvangen vertrouwen in werkrelaties, ik bouwde een netwerk uit: leerde mensen kennen binnen HETGEVOLG, krijgt en gave vertrouwen aan hen, leerde om zichzelf beter open te stellen tegenover anderen.
Mijn flexibiliteit als stagiaire probeerde ik zoveel mogelijk verschillende taken op zichzelf te nemen contactenlijsten maken, helpen bij catering, helpen bij repetities, helpen enzovoort.
De opleidingsplannen die de ik maakt, worden gebruikt tijdens de evaluatiegesprekken van de personen met speciale statuten. Ik samen met mijn andere collega maakte daar dan een verslag van.
Verbinding met organisatie wilde ik door te helpen bij praktische taken, leerde de stagiaire en artikel 60 medewerker me zijn praktische opdrachten, werking van HETGEVOLG beter kennen. O.a. door het bijwonen van repetities en premières en door te helpen bij decor opbouw en afbouw, komt de stagiaire te weten hoe een productie van HETGEVOLG tot stand komt.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten en afspraken voor het 2de deel van mijn opdracht?

Een belangrijk aandachtspunt is dat ik direct zegde wanneer er iets gebeurt op stage en dit niet voor zichzelf houdt.
Al heel wat progressie afgelegd in zelfstandigheid, assertiviteit en netwerken. Op daze manner veered in blijven groeien.
Assisteren tijdens workshops in 2e deel van opdracht.
IK moest nog één toonmoment organiseren van het Kabinet van Verlangen. Tijdens de toonmomenten leerde ik om kritisch te zijn en leerde zich om feedback te durven geven aan anderen.

Doorheen de stage ik enorme en gegroeide in assertiviteit. Ik had in het begin moeilijkheden om voor zichzelf op te komen en haar grenzen te communiceren naar anderen. Ik heb het hier soms nog wat moeilijk mee, maar ik houde zich sterk. Ik vertelde ook dat ík veel geleerde heb en ideeën hebben opgedaan door te observeren hoe anderen met elkaar omgingen.
Ik heb geleerde om flexibel te zijn en ben ik zelfstandiger geworden. Dit was zeer belangrijk op deze stage, waar het soms heel druk is en iedereen een beetje moet bijspringen om het werk af te krijgen en waar niet alle taken gegeven worden.
In het begin durfde Ik niet goed de tijd te nemen om te luisteren naar het verhaal van mensen. Ik heb geleerde om zich te ontspannen en de mensen aan het woord te laten. Ik ziet nu in hoe belangrijk het is om gewoon te luisteren naar anderen, zelfs al weet ik goed wat ze erop terug moet zeggen.
Ik moest een manier verzinnen om me stage op een creatieve manier voor te stellen en met de creatieve invloed van HETGEVOLG is dit ik zeker gelukt.
Verder stonde Ik open om dingen te doen die buiten me comfortzone lagen. IK durfde zijn grenzen te verleggen, ook al heb ik hierdoor af en toe wel wat stress ervaren.
Welke zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst?
Bij het begonnen aan me moeten taken nog gegeven worden, ik zie nog niet goed wat er allemaal nog moet gebeuren in Vlaanderen. Daar mag minder initiatief worden genomen.
Een opdracht van me was om een aantal projecten te bedenken en voor te stellen.
Tijdens mijn stage heb ik het beleidsniveau weinig betrokken. Informatie hierover had ik goed kunnen gebruiken tijdens het maken van mijn opdracht Sociale Kaart. Ook de actualiteit in HETGEVOLG zelf (bvb: wat er nu gebeurt met de achterwand van HETGEVOLG), had ze beter kunnen volgen. Naar mijn stagebegeleider toe had ik misschien beter kunnen communiceren welke informatie ik precies nodig had, dan kon die ik beter betrekken.

In het begin moeite met duidelijk te maken wat ik taak is in HETGEVOLG. Mensen hadden de neiging om niet te reageren op berichten, omdat ik me nog niet hadden ontmoet of nog maar één keer hadden gezien.
Meer initiatief nemen om zichzelf voor te stellen en een gesprek aan te gaan met anderen.

Ik had feedback gekregen dat sommige spelers van de theatergroep Hartenprojecten van HETGEVOLG-begeleiding niet goed begrepen. Verdere praktische uitleg geven hielp hen om ik beter te begrijpen.

Ik had daar in het begin moeite mee. Ik moest eerst me draai nog vinden in HETGEVOLG. Ondertussen heb ik me plekje gevonden, waardoor ze nu meer aandacht hebt voor sociaal contact.

Collega’s Wie Een belangrijk onderdeel van de stage vind ik zelf het contact onderhouden met de collega’s. Stefan is onze directere en kende ik al op voorhand door de Abdualla Maksour dat hij introduceerde me aan hem en we zijn ontmoeten voor de eerste keer in HETGEVOLG. Dit maakte de eerste dag al direct wat minder stresserend. Op de eerste dag maakten we kennis met Kurt Vervolet, Stef Moelants, Dilshad Said, Karina Geerts, Ludo Vanlaer, ALI-al ATTAR, Kris, Naqibullah Yaqoobi, Marit Stocker, Kati, Uoris, Caroline Lambrechts, en zovoort.
In HETGEVOLG werken messen van verschillende landen na de eerste ontmoeten we gaan betere en meer om elkaar te kenen leren. Na de eerste dage dat had ik al gebouw bekijken en lederen welde graag om me te helpen en laten leren wat gaat in HETGEVOLG.
Ik heb al een gunstige progressie afgelegde in vergelijking met het begin van de stage. In deze lijn blijven verder doorgroeien.
Een leerpunt van mij is dat ik zelf moest bepalen wat ik wel of niet overneemt van de standaard opleidingsplannen. Soms neemt ik nog te veel letterlijk over.

Organisaties in de buurt beter leren kennen waarvoor ik staan.

Stage gerelateerde thema’s mee volgen. De actualiteit van sociaal werk, maar ook wat er zoal gebeurt binnen HETGEVOLG. Bijvoorbeeld: hoe het ervoor staat met het gebouw zelf, welke producties er spelen, wanneer ze spelen, wie allemaal op HETGEVOLG langskomt, enzovoort.

Een eerste leerpunt van mij is dat ik moest leren open te communiceren over de dingen die gebeuren op stage.

Een tweede leerpunt is dat ik zelf meer initiatief moet durven nemen in wat voor taken ze allemaal kan doen in HETGEVOLG.

Stagiair productie
Het Depot is één van de toonaangevende muziekcentra in Vlaanderen. Jaarlijks worden er meer dan tweehonderd concerten geprogrammeerd, zijn er tal van workshops voor muzikanten en wordt er permanent ondersteuning gegeven aan talentvolle muzikanten via een uitgebreid artist in residence-programma. Daarnaast is Het Depot mede-organisator van onder andere M-IDZOMER, Studentenwelkom en AND;.
• Het Depot vzw, Leuven
• Type: Stage
• Deadline: 30/8/2018
Over deze job
Met meer dan 70 producties dit najaar, is er nooit een dood moment. Daarom zijn we ook op zoek naar een stagiair die kennis en ervaring wil opdoen. Deze stage kan plaatsvinden in het kader van een studie, of kan vrijwillig zijn. Er is geen vergoeding voorzien, maar elke productiedag mag je gratis mee-eten en drinken. Ook gratis concerten (ook nog na je stage) en uitbreiding van je netwerk.
Profiel
• Je bent proactief, hands-on en accuraat.
• Je kan zelfstandig werken, zonder oog voor het team te verliezen.
• Je hebt affiniteit met en interesse voor alle soorten muziek
• Je bent vlot in het Nederlands en Engels. Frans is een pluspunt.
• Concerten spelen zich ‘s avonds en in het weekend af. Je hebt hier dan ook geen problemen mee.
• Een rijbewijs B is zeker een extra, maar niet noodzakelijk.

Diensthoofd Cultuur
Functieomschrijving
– Je bent hoofd van de dienst Cultuur en tevens directeur van het Cultuurcentrum
– Je rapporteert rechtstreeks aan het sectorhoofd Cultuur en Vrije Tijd
– Je coördineert en organiseert de werking van de dienst Cultuur en het Cultuurcentrum
– Je bewaakt de artistieke kwaliteit en diversiteit van de eigen programmatie en de promotie van het cultuurbeleid
– Je stuurt de medewerkers op een motiverende manier aan en biedt hen ruimte voor creatieve initiatieven
– Je adviseert de organisatie en het bestuur met betrekking tot alle aspecten van het cultuurbeleid
– Je beheert de werkingsbudgetten en bent verantwoordelijk voor culturele infrastructuur.
Profiel
– Je bent een ondernemende leider en je beschikt over sterke communicatieve en representatieve vaardigheden
– Je bezit een algemene culturele achtergrond
– Werken buiten de normale werktijden schrikt je niet af
– Je behaalde een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijksteld werd met universitair onderwijs
– Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.

Relaties
? rapporteert aan en informeert de hoofdtheatertechnicus en de verantwoordelijke van het
cultuurcentrum;
? werkt samen met de overige personeelsleden van het cultuurcentrum.
Basisdoelstelling
? instaan voor het uitvoeren van de werkzaamheden op theatertechnisch vlak die voortspruiten
uit het programma van podiumkunsten en artistieke projecten en het kunsteducatief
vormingsaanbod;
? instaan voor de volledige technische kant van voorstellingen, concerten en andere
evenementen;
? instaan voor het volledig technisch onderhoud van het gebouw.
Verantwoordelijkheden
? in opdracht van de directie en/of hoofdtheatertechnicus en in nauwe samenwerking met de
medewerkers (staf-, en verantwoordelijke zaalhuur) de technische uitvoering van een
voorstelling bespreken en de productie tot uitstekende technische realisatie brengen (op- en
afbouw decor, licht en geluid);
? een zorgzame, nauwkeurige en veilige manier van werken nastreven;
? instaan voor de controle, bewaking en permanentie tijdens het gebruik van de accommodatie,
tijdens projecten e.a. evenementen op locatie;
? instaan voor een degelijk onthaal van de bezoekers;
? in staat zijn proactief maatregelen te nemen bij (mogelijk) onveilige e.a. situaties.
Vorming en bijscholing
? houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en technieken, vakliteratuur;
? bijscholing volgen.
Verruimende vermelding
kan ook andere taken op zich nemen op vraag van de leidinggevende.
Dimensies
avond- en weekendwerk.
Profiel
Vaardigheden
? ervaring in podiumtechniek;
? goede communicatieve en sociale vaardigheden;
? kunnen functioneren in teamverband;
? in staat zijn zelfstandig te werken;
? In staat zijn de richtlijnen van leidinggevenden te aanvaarden.
Kennis
theatertechnische kennis met betrekking tot licht-, geluid en opbouw voorstellingen.
Attitude
? culturele achtergrond en affiniteit voor het vak;
? artistiek inlevingsvermogen (in de lijn van het profiel van CC De Herbakker);
? verantwoordelijkheidszin;
? positieve ingesteldheid t.a.v. de instelling als al zijn schakels;
? flexibele ingesteldheid zowel naar omgang met derden als naar werktijden toe.

Theatertechnicus
Cultuurcentrum De Herbakker is gevestigd te Eeklo. Vorig seizoen verkochten we 20.000 tickets voor eigen voorstellingen. Hiernaast maken ook veel derden gebruik van de theater- en/of polyvalente zaal.
Over deze job
• in opdracht van de directie en/of hoofdtheatertechnicus en in nauwe samenwerking met de medewerkers (staf-, en verantwoordelijke zaalhuur) de technische uitvoering van een voorstelling bespreken en de productie tot uitstekende technische realisatie brengen (op- en afbouw decor, licht en geluid);
• een zorgzame, nauwkeurige en veilige manier van werken nastreven;
• instaan voor de controle, bewaking en permanentie tijdens het gebruik van de accommodatie, tijdens projecten e.a. evenementen op locatie;
• instaan voor een degelijk onthaal van de bezoekers;
• in staat zijn proactief maatregelen te nemen bij (mogelijk) onveilige e.a. situaties
Bijkomende info

Over deze job
De theatertechnicus verzorgt de taken in het kader van de theatertechnische aspecten van de programmatie van het cultuurcentrum en de dienst evenementen. De theatertechnicus staat in voor de zorgvuldige afhandeling van de dossiers in samenwerking met de hoofdtheatertechnicus en de collega’s.

Theatertechnicus C1-C3.
Plaats in de organisatie
De theatertechnicus werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdtheatertechnicus die op
zijn beurt onder de leiding van de cultuurfunctionaris-directeur werkt.
Werkomschrijving
De theatertechnicus verzorgt de taken in het kader van de theatertechnische aspecten van de
programmatie van het cultuurcentrum en de dienst evenementen. De theatertechnicus staat in voor de
zorgvuldige afhandeling van de dossiers in samenwerking met de hoofdtheatertechnicus en de
collega’s.
Functiebeschrijving
• werkt onder de directe leiding van de hoofdtheatertechnicus die op zijn beurt rapporteert aan
de cultuurfunctionaris-directeur en de coördinator evenementen
• het technisch-organisatorisch gebruiksklaar maken van de scène en de lokalen
• de technische begeleiding van podiumvoorstellingen (voorbereiding, opbouw en afbouw
decor, geluid, belichting,…) en activiteiten in diverse lokalen (opbouw podia, plaatsen audio-
visuele apparatuur, tentoonstellingsopbouw…)
• het bedienen van en/of toezicht houden op de bediening van alle apparatuur
• de begeleiding van de bezoekers (rolstoelgebruikers, plaatsen leerlingen bij
schoolvoorstellingen)
• zaaltoezicht en –permanentie
• het toezicht op en het uitvoeren van het onderhoud en de kleine herstellingen aan het
gebouw, de uitrusting en de inboedel ervan
• het uitvoeren en opvolgen van herstellingen en het regelmatig nazicht van de technische en
audiovisuele apparatuur
• het uitvoeren van diverse opdrachten opgelegd door de cultuurfunctionaris-directeur, de
coördinator evenementen, de hoofdtheatertechnicus, de cultuurbeleidscoördinator-
afdelingshoofd, de stadssecretaris en het college van burgemeester en schepenen
Profiel,
Vaardigheden
• beschikken over goede communicatieve vaardigheden
• projectmatig en (creatief) probleemoplossend kunnen werken
• kunnen overleggen, samenwerken en organiseren
• efficiënt kunnen werken
• prioriteiten kunnen bepalen
• zelfstandig en planmatig kunnen werken
• praktisch inzicht hebben
• handvaardig zijn
• gericht kunnen rapporteren
• vlot en taakgericht met mensen kunnen omgaan
• gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en processen
• een correcte houding hebben t.o.v. de collega’s en derden
• een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen hebben
• klantgericht denken en handelen
Kennis
• voldoende functierelevante informaticakennis bezitten
• functievereiste kennis bezitten
Attitude
• correct zijn
• stressbestendig zijn
• gezag kunnen aanvaarden
• hoge mate van inzet bezitten
• bereid zijn om de functievereiste cursussen te volgen
• sterke verantwoordelijkheidszin betonen
• leergierig zijn binnen het werkterrein
• stipt en nauwgezet werken met oog voor detail en de veiligheidsaspecten
• oog hebben voor de veiligheid en het welzijn van de bezoekende gezelschappen, huurders,
collega’s en publiek
• zin hebben voor orde en netheid
• zin hebben voor discretie
• de deontologische code respecteren
• zin hebben voor initiatief
• betrouwbaar zijn
• een open ingesteldheid hebben
• wisselende werktijden aanvaarden waar nodig (bereid zijn om (laat)avond- en weekendwerk
te verrichten en op onregelmatige werkuren te werken)

Toneelmeester
Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans, gaat Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen dagelijks met een team van meer dan 380 vaste medewerkers aan de slag. Samen brengen we de grote werken uit de opera, ballet- en dansgeschiedenis tot leven alsook hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.
Om nationaal en internationaal onze rol te blijven opnemen, gaan we vandaag op zoek naar een Toneelmeester om de razend interessante uitdagingen in een snel veranderende omgeving voor Opera Ballet Vlaanderen mee in goede banen te leiden.
Kunsthuis gaat vandaag op zoek naar een
Toneelmeester (m/v)
voltijds contract – met standplaats Antwerpen
Functie
De Toneelmeester is de centrale podium-technische ‘verkeersleider’ die operationeel leiding geeft aan alle podium-technische processen en disciplines op het toneel volgens de noden van de productie tijdens op- en afbouw, repetities en (reis)voorstellingen.
Hiervoor werkt hij/zij nauw samen met de technisch productieleider, het decoratelier, de voorstellingsleider, het departement podiumtechniek en het artistieke productieteam.
Taken
• Neemt actief deel aan voorbereidingsfase van producties (atelier-meetings, gesprekken met ontwerpers, productieplanning)
• In samenwerking met de voorstellingsleider, opstellen van de technische conduite
• In overleg met de TPL, vertalen van het ingebrachte artistiek concept naar de inzet van techniek en middelen, de hanteerbaarheid en gebruik van het decor.
• In samenwerking met de technische verantwoordelijken, opstellen van op- en afbouwvolgorde, planning.
• Coördineert het technisch personeel op het toneel bij op- en afbouw, repetities en voorstellingen, ziet toe op een efficiënte en veilige uitvoering en stuurt bij.
• Verdeelt de uit te voeren taken op de werkvloer over de verschillende technische medewerkers.
• Is het aanspreekpunt en behoudt ten alle tijden het overzicht op het toneel
• Geeft tijdig de juiste informatie aan de planners voor het opmaken van een geïntegreerde planning van alle logistieke en technische werkprocessen van alle betrokken afdelingen op het toneel termijn.
• Staat in voor de veiligheid op het toneel.
• Supervisie van het productie-archief
Profiel
• Je genoot een hogere technische opleiding
• Je hebt een certificaat ‘Preventieadviseur niveau 3’ of bent bereid een opleiding te volgen het eerstkomende jaar
• Zeer goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
• Doelgericht en overzichtelijk kunnen aansturen en werken
• Sterke leiderschapsvaardigheden
• Goede algemene kennis van theatertechnische installaties, decorbouw, materiaal en toneel
• Vertrouwd met het lezen van technische plannen
• Vertrouwd met computer en softwarepakketten (Google drive en Cad tekenprogramma’s)
• Goede kennis van het Arbeidsreglement
• Goede taalvaardigheden NL / EN, meer talen is een pluspunt
• Stressbestendig

Stagiair productie/communicatie
P.A.R.T.S. is een school voor hedendaagse dans in Brussel, geleid door Anne Teresa De Keersmaeker. Het is een kosmopolitische gemeenschap van zestig studenten en veertig docenten, die bestaat uit ruim dertig verschillende nationaliteiten. De omgangstaal is hoofdzakelijk Engels. P.A.R.T.S. biedt zijn studenten een opleiding hedendaagse dans met een voltijds lesprogramma: een drie-jarige ‘Training’ cyclus en een één-jarige ‘Research’ cyclus. In en naast het lesprogramma is P.A.R.T.S. producent van dansvoorstellingen, die op regelmatige basis worden gespeeld in professionele theaters in binnen- en buitenland.
• P.A.R.T.S., Brussel
• Type: Stage
Over deze job
• Voorbereiding audities voorjaar 2019: productionele ondersteuning en regelen logistiek, uitvoeren communicatieplan en distributie promomateriaal, communicatie met buitenlandse partners, contacteren en opvolging kandidaten, …
• Samen met ons team de voorstellingen van onze studenten voorbereiden. Het gaat hier over zowel logistieke voorbereiding als helpen bij organisatie.
• Het uitwerken van specifieke projecten binnen de P.A.R.T.S. community in samenwerking met de stafmedewerkers. Bijvoorbeeld: (de communicatie van) onze summer school (zomerprogramma van 5 weken met 450 internationale deelnemers).
• Assisteren in de communicatie van de school: updaten website, sociale media…
Profiel
• Je volgt een opleiding meertalig secretariat of management assistant, communicatiewetenschapen, cultuurmanagement of theater en film
• Je praat en schrijft vlot Nederlands en Engels, en eventueel ook Frans.
• Je speelt met de Google G-Suite toepassingen (Docs, Drive, …)
• Je bent een vlotte communicator, sterk in organiseren en je hebt een goede pen.
• Als je voeling hebt met de hedendaagse danswereld is dat zeker een pluspunt
Aanbod

• Je bent hoofd van de dienst Cultuur en tevens directeur van het Cultuurcentrum
• Je rapporteert rechtstreeks aan het sectorhoofd Cultuur en Vrije Tijd
• Je coördineert en organiseert de werking van de dienst Cultuur en het Cultuurcentrum
• Je bewaakt de artistieke kwaliteit en diversiteit van de eigen programmatie en de promotie van het cultuurbeleid
• Je stuurt de medewerkers op een motiverende manier aan en biedt hen ruimte voor creatieve initiatieven
• Je adviseert de organisatie en het bestuur met betrekking tot alle aspecten van het cultuurbeleid
• Je beheert de werkingsbudgetten en bent verantwoordelijk voor culturele infrastructuur.
• Functieomschrijving
• FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed wil bruggen bouwen tussen opleidingen en werkveld. Een van de mogelijkheden daartoe is het aanbieden van stageplaatsen voor studenten. Daarnaast leven er bij de erfgoedorganisaties ook vragen naar verder onderzoek. Daarom lanceerde FARO een oproep naar erfgoedorganisaties om ideeën voor stageplaatsen en thesisonderwerpen door te geven. We hebben de reacties geordend per type organisatie (archief, museum, erfgoedcel, erfgoedvereniging en FARO zelf). FARO maakte geen selectie!
• Indien u geïnteresseerd bent in een stageplaats of een thesisonderwerp neemt u rechtstreeks contact op met de contactpersoon van de betrokken organisatie.
• STUDENTEN: Hou er rekening mee dat de stages en het onderzoek georganiseerd zijn volgens de reglementen van je opleiding! Bij een aantal opleidingen is het niet de bedoeling dat je zelf een stageplaats zoekt, maar dat je een stageplaats kiest op basis van een lijst die de opleiding heeft goedgekeurd. Het is dus belangrijk om je eerst goed te informeren over de richtlijnen die binnen jouw opleiding geldig zijn!

4. Een kritische evaluatie van de organisatie
?
5. Een kritische reflectie op het eigen professioneel handelen

Wat heb ik bijgeleerd/Slotwoord
Ik kan zeker en vast zeggen dat dit een leerrijke stage was. Op het eerste vlak heeft het mij al klaargestoomd om in het werkleven te stappen. Ik heb geleerd zelfstandig, op tijd op het werk te raken. Hoe ik met mijn superieuren moet communiceren en hoe dit dit eigenlijk ook gewoon mensen zijn als ik. Op vlak van security heb ik ook enorm veel bijgeleerd. Ik heb alle signatures die alerts genereerden bestudeerd en heb zo wat nieuwe technieken geleerd, hoe hackers hun aanvallen proberen te verbergen om zo de IDS’en en IPS’en te ontwijken. En vooral hoe belangrijk het is voor grote bedrijven hier zich tegen te beschermen. Vooral de hacking challenges hebben mij hier bij geholpen. Soms ben je dan lang aan iets bezig maar als je doorzet komt je er meestal wel. Ik heb ook gemerkt dat het antwoord meestal iets simpel en logisch is en je niet altijd te ver moet gaan zoeken. Ik heb geleerd hoe ik moet communiceren met de klant, schriftelijk en mondeling. Een klant is een IT persoon net zoals ons en kan meer of minder weten dan jou op bepaalde vlakken. Ik heb geleerd correlaties te leggen en iets dieper uit te zoeken. Niet alles is wat het lijkt. Durf hulp vragen aan je collega’s als je iets niet weet. Ze zullen je altijd zeker en vast helpen, als je zelf ook wat moeite doet om het te begrijpen. ?
Tips naar de opleiding toe
Ik heb genoten van deze opleiding informatica en zou er met plezier nog een jaartje bij doen. Niet alle vakken waren super interessant maar vond dat ik 90% van de tijd wel iets nuttig bijleerde. Een paar opmerking dat ik heb zijn de volgende: ? De examenregeling komt steeds enorm laat. Terwijl andere scholen al in hun blokperiode zitten hebben wij soms maar een tijdelijke examenregeling dat nog aangepast kan worden. Soms krijgen we de klaslokalen maar een paar dagen op voorhand mee. ? Ik vond raar dat we het vak Communicatie 3 tijdens de stageperiode kregen. In principe hadden we hier wel tijd voor in het weekend en dergelijke maar toch voelde het raar om ‘huiswerk’ te hebben terwijl je je juist in het werkleven hebt ingeleefd. ? Sommige examens zijn overbodig of (nog) niet goed opgesteld. Bij Capita Selecta zou het bijvoorbeeld al voldoende moeten zijn om aanwezig te zijn. Het concept van het vak is fantastisch en zou in mijn ogen zelf in meer als 1 semester moeten plaats vinden. Maar ik zie niet in waarom het belangrijk zou zijn op een examen om te weten dat de VRT en de RTBF van elkaar gescheiden zijn door een witte lijn
. 16 | P a g e

6. Bijlagen

?

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Perceval

Stefan Perceval, 1 jaar aan boord als algemeen directeur van HETGEVOLG – ღBRIEF


Cf. o.a. Karel van het Reve, Robert Hingley. (Anton Tsjechov)
https://www.bnpparibasfortis.com/nl/ons-engagement/csr-article/bnp-paribas-fortis-engageert-zich-voor-sociale-innovator
Veel stof rond ‘Een nieuwe god’
https://www.hetgevolg.be/hartenprojecten/

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out