Theaterwerkplaats “dat in iedere mens een kunstenaar

Theaterwerkplaats HETGEVOLG implementeren vanuit zijn biotoop in Turnhout een functie als incubator voor het werken met mensen in Vlanderen die buiten het maatschappelijke circuit vallen.Vanuit de filosofie “dat in iedere mens een kunstenaar schuilt en in iedere kunstenaar een mens”, ontwikkelt HETGEVOLG-producties in combinatie met participatieprojecten en vice versa.De belangrijkste drijfveren hierbij zijn het geloof in de mens en in de kracht van het theater.Gedreven door een sterk maatschappelijk engagement geeft HETGEVOLG de ‘ander’ (lees: anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen, mensen in armoede …

) een gezicht met een verhaal. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor de ‘ander’ voor het publiek plots heel dichtbij is.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

De kracht van het theater zorgt ervoor dat de ‘andere’ kunstenaars het vermogen in zichzelf ontdekken en opnieuw de moed vinden om bij het dagelijkse leven aan te knopen.HETGEVOLG maakt theaterproducties met o.m. Sien Eggers, Vic De wachter, Joke Emmers, Stefaan Degand, Mieke De Groote, enz. Daarnaast lopen er een hele reeks van Hartenprojecten met kansengroepen. We werken hiervoor nauw samen met onderwijs, welzijn, socioculturele organisaties, theaterhuizen en andere culturele spelers. Via deze samenwerkingen verbinden we leefwerelden binnen en buiten het kunstenveld, binnen en buiten Turnhout, binnen en buiten de Kempen.

Het afgelopen jaar hebben we eveneens diverse producties gemaakt waarin ook spelers uit onze Hartenprojecten meededen.In zijn participatieprojecten vertrekt HETGEVOLG nooit vanuit bestaande theaterstukken, maar creëert het een productie samen met de deelnemers. Deze cocreatie vertrekt steeds vanuit henzelf: wie ben ik, wat zijn mijn dromen, angsten, noden, drijfveren, verlangens …Binnen deze samenwerkingsvorm hebben alle deelnemers een invloed op het proces, op het resultaat en zijn ze mede-eigenaars van het product.Communicatie, taalbeheersing en omgaan met culturele verschillen spelen hierbij een onmisbare rol.

Vanuit deze manier van werken krijgen de deelnemers inzicht in hun handelen vanuit bestaande patronen.Hartelijke groetIngrid Veulemans

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out